Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Νο1- ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Στον Δήμο Μαραθώνα η κατά νόμο πρωτοκόλληση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών δεν τηρούνται!From: Kyriakos Gkikas [mailto:kyriakosgkikas@gmail.com]
Sent: Wednesday, December 07, 2011 2:13 AM
To: kdaramaras@synigoros.gr
Cc: mikekatiaa@gmail.com
Subject: Fwd: Στον Δήμο Μαραθώνα η κατά νόμο πρωτοκόλληση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών δεν τηρείται!

Αγαπητέ Κύριε Δαραμάρα,
 Ακόμα αναμένουμε την απάντηση του Αξιότιμου κ. Δήμαρχου για τα απολογιστικά στοιχεία  της τέως Κοινότητας Γραμματικού.. 
Όπως και για πολλά άλλα ερωτήματα.
Να είστε καλά
Κυριάκος Γκίκας
-------------------- 
Δήμος Μαραθώνα
Κύριε Γκίκα,

Κατ’ αρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σχετικά με το αίτημα σας για την ηλεκτρονική αποστολή των απολογιστικών στοιχείων της τέως Κοινότητας Γραμματικού σας γνωρίζω τα εξής:Α) Τα απολογιστικά στοιχεία είναι σαφώς και ανά πάσα στιγμή στην απόλυτη διάθεση σας στο Κοινοτικό Κατάστημα του Γραμματικού και στην Ταμειακή Υπηρεσία του νέου Δήμου.
Έχει δοθεί ήδη εντολή συγκέντρωσης τους, ώστε να είναι ευχερής η δική σας πρόσβαση.Β) Ζητώ την κατανόηση σας, ότι ο σημερινός φόρτος εργασίας του Δήμου Μαραθώνα και ο όγκος δουλειάς που απαιτείται, δεν μας επιτρέπει την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος σας.         
Είμαι βέβαιος ότι έχουμε την κατανόηση σας                                                                             

Με εκτίμηση     
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος     
ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΛΟΥΙΖΟΣ
---------- Forwarded message ----------

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο <map@otenet.gr>
Date: 2011/12/6
Subject: Στον Δήμο Μαραθώνα η κατά νόμο πρωτοκόλληση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών δεν τηρείται!
To: ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ <dsmarath@otenet.gr>, ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ <mayor@marathon.gr>, ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ <pressoffice@marathon.gr>
Cc: Kyriakos Gkikas <kyriakosgkikas@gmail.com>

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Κ.ΙΟΡΔΆΝΗ ΛΟΥΙΖΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
-        Άρθρο 14 του N. 2672/1998- ΦΕΚ 290/ Α΄
Από την εγκύκλιο 2.2.3 διαβάζουμε:
 ΘΕΜΑ: Καταχώρηση (πρωτοκόλληση), αρχειοθέτηση κλπ. εγγράφων μηνυμάτων που διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι αρκετές δημόσιες υπηρεσίες δεν καταχωρούν στο πρωτόκολλο, ηλεκτρονικό ή μη, ούτε αρχειοθετούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχονται σ΄αυτές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αξιοπιστία στην επικοινωνία τόσο μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών ν.π.δ.δ. και ο.τ.α., όσο και μεταξύ αυτών και των πολιτών, κρίνουμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η πρακτική αυτή δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. 

Ειδικότερα:
Στην δε παρ. 16 ορίζεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη Διεύθυνση κατοικίας ή της έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου πι αποστέλλει το μήνυμα. Αν στο μήνυμα προσαρτώνται αρχεία δεδομένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για τις πιο πάνω προϋποθέσεις διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που δεν περιέχονται σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοιχεία από τα πιο πάνω οριζόμενα, η υπηρεσία να αναζητά από τον αποστολέα και στη συνέχεια καταχωρίζει κανονικά το μήνυμα. 
------------
Όσον αφορά τον Δήμο Μαραθώνα,
Aναφέρουμε παρακάτω μερικά E-mails που έχουν αποσταλεί και που εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα χωρίς Πρωτοκόλληση. Όπως επίσης ηλεκτρονικά μηνύματα με Αρ.Πρωτ που ΔΕΝ ενημερώνουν  για τις ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου που έχουν χρεωθεί (αν έχουν χρεωθεί) με συνέπεια να μένουμε -στο σκοτάδι-χωρίς πληροφόρηση.

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο 
Sent: Thursday, December 01, 2011 1:06 PM
To: 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'; 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'; 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'
Subject: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας Δήμου Μαραθώνα «Τετράπολις» ... ψάξαμε για δράσεις αλλά δεν βρήκαμε.

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο 
Sent: Wednesday, November 30, 2011 3:48 PM
To: 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'; 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'; 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'
Subject: Προβλήματα ασφάλειας στην νεοκατασκευασθείσα παιδική χαρά Βαρνάβα.

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο
Sent: Wednesday, November 23, 2011 7:50 PM
To: 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'; 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'; ' (nfo@neamakri.gr)'; 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'
Cc: 'kyriakosgkikas@gmail.com'
Subject: AITHMA - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο 
Sent: Wednesday, November 30, 2011 1:11 PM
To: 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'; 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'
Subject: FW: ΒΑΡΝΑΒΑΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ - ΚΑΝΑΛΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο
Sent: Saturday, April 23, 2011 9:50 AM
To: 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'
Subject: FW: Αφορά έγγραφο κατοίκων (11 οικογένειες) με Αρ. πρωτ. 4264/24-2-2011 για ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Χατζήθια Βαρνάβα.

From: DIMOS MARATHONA [mailto:info@marathon.gr]
Sent: Wednesday, June 08, 2011 11:49 AM
To: 'Μιχάλη Αποστολόπουλο'
Subject: RE: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ - ΜΑΝΤΡΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο αρ. πρωτ. είναι ο 14812.

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο
Sent: Monday, October 31, 2011 12:52 PM
To: 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'; 'ΜΑΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ'
Cc: 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΛΩΡΟΥ'
Subject: FW: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο
Sent: Tuesday, November 29, 2011 1:01 PM
To: 'DIMOS MARATHONA'
Subject: RE: [ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ] Πρόταση - Συλλογή τροφίμων για τις άπορες οικογένειες του Βαρνάβα.

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο
Sent: Monday, September 05, 2011 10:52 AM
To: 'ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ'
Cc: 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΜΙΝΗ (p.tsiminis@hotmail.com)'
Subject: ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ – Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει…

From: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ
Sent: Saturday, August 06, 2011 10:39 AM
To: ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ (dsmarath@otenet.gr)
Cc: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΜΙΝΗ (p.tsiminis@hotmail.com)
Subject: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Η "μεγάλη" ευκαιρία για την διάσωση των ορεινών όγκων του Δήμου σε Βαρνάβα και Γραμματικό - σύνταξη προτάσεων και τεχνικών δελτίων, ώστε να χρηματοδοτηθούν.

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο
Sent: Thursday, April 14, 2011 1:36 PM
To: 'ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (info@marathon.gr)'; 'pressoffice@marathon.gr'; 'ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (info@marathon.gr)'
Cc: 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΜΙΝΗ (p.tsiminis@hotmail.com)'
Subject: FW: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ - Κύριε Δήμαρχε -Να στείλω την επιστολή στα σκουπίδια ή στην ανακύκλωση;
Κ.α  Όμοια:
 From: Kyriakos Gkikas <kyriakosgkikas@gmail.com>
Date: 2011/12/2
To: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ <mayor@marathon.gr>, ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ <dsmarath@otenet.gr>, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ <pressoffice@marathon.gr>
Subject: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ--- ΘΕΣΗ ΒΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
-----------------
«Υποχρεωτική ανάρτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ιστοσελίδες των φορέων του Δημοσίου Τομέα». Η Ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνα ΔΕΝ αναφέρει πουθενά E-mails επικοινωνίας, Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρων Τοπικών Κινοτήτων και λοιπών Υπηρεσιών.
Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
Σας καλούμε να ελέγξετε και να αποκαταστήσετε την ορθή εφαρμογή του νόμου και των σχετικών διατάξεων – εγκυκλίων. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στις αρμόδιες προϊστάμενες υπηρεσίες. Περιμένουμε λοιπόν για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην πράξη το συντομότερο.
Πεποίθηση μας είναι πως τα αναφερόμενα συμβάλουν στην ορθή λειτουργία του Δήμου και ιδιαίτερα την βελτίωση των σχέσεών του με τους δημότες.
Με εκτίμηση
Μ. Αποστολόπουλος
Κάτοικος Βαρνάβα

 Πηγή: E-mail: Κ.Γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.