Το ελληνικό έθνος ακούραστα περιμένει επί αιώνες την επανελληνοποίηση της Κωνσταντινουπόλεως. Οι ελληνικές προφητείες είναι γνωστές. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το ότι υπάρχει τουρκική προφητεία που συμφωνεί με τις ελληνικές!