Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ρείσογλου Αιμίλιος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ρείσογλου Αιμίλιος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Έργων

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα αποφασίζει:
 Τον ορισμό του κ. Ρείσογλου Αιμίλιου του Σωκράτη, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Έργων του Δήμου Μαραθώνος, με αντιμισθία, από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας έως και τις 28/02/2017.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Ρείσογλου είναι :
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
Α.1. Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης