Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο η Εκκλησία την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου και εορτάζουμε το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως από τον Ιταλογερμανικό ζυγό.