Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΑΔΑ Βαρνάβα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΑΔΑ Βαρνάβα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΔΣΝΑ: Στο τελικό στάδιο τρεις διαγωνισμοί για τους ΧΑΔΑ Αττικής

ΧΑΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής (Βαρνάβα, Καλάμου, Γραμματικού, Αυλώνα)


Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Βαρνάβα
Θέση του έργου : Ο ΧΑΔΑ Βαρνάβα βρίσκεται στην θέση «Δρίζες», με την έκταση που καλύπτει να είναι κοινοτική. Ο χώρος βρίσκεται 2 χιλιόμετρα ανατολικά της κοινότητας Βαρνάβα.
Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ Βαρνάβα ανέρχεται σε 28.500 m3, ενώ Η έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος είναι 12 στρέμματα περίπου, με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 3 m περίπου.
Υφιστάμενη κατάσταση : Ο Χ.Α.Δ.Α. Βαρνάβα θεωρείται ανενεργός
Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά): 
 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
 • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Καλάμου
Θέση του έργου : Ο Χ.Α.Δ.Α. Καλάμου καταλαμβάνει δημόσια έκταση 18 στρεμμάτων περίπου. Στην άμεση περιοχή του χώρου βρίσκονται εκτάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων  και δάση. Το τοπωνύμιο της περιοχής του Χ.Α.Δ.Α. είναι «Ρίζα Κατσούνι»  και απέχει 0,6 χμ από τον οικισμό των Αγίων Αποστόλων, ενώ ο αγροτικός δρόμος απέχει 0,5 χμ.
Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Το σύνολο των αποβλήτων που υπάρχουν σήμερα στον χώρο έχουν υπολογιστεί σε 310.000 m3 περίπου. Η συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α. είναι 18.000 m2 περίπου. Το συνολικό ανάγλυφο έχει ανυψωθεί κατά τόπους ακόμη και 20 m από την έναρξη των αποθέσεων με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου εκτιμάται σε 15 m περίπου.
Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) : 
 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Γραμματικού
Θέση του έργου : Ο Χ.Α.Δ.Α. Γραμματικού καταλαμβάνει δημόσια έκταση 4 στρεμμάτων περίπου, η οποία βρίσκεται σε πλαγιά, εντός παλαιών ορυχείων. Το τοπωνύμιο της περιοχής του Χ.Α.Δ.Α. είναι «Γκράβες»  και απέχει 1,1 km από τον οικισμό του Γραμματικού και 1,1 km περίπου από τον αγροτικό δρόμο Βαρνάβα - Γραμματικού.
Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Το σύνολο των αποβλήτων που υπάρχουν σήμερα στον χώρο εκτιμάται σε 20.000 m3 περίπου.
Υφιστάμενη κατάσταση : Ο Χ.Α.Δ.Α. Γραμματικού βρίσκεται εντός δασικής έκτασης, η οποία ωστόσο αποτελείται πλέον από θαμνώδη βλάστηση, αφού το πευκοδάσος που υπήρχε στον ευρύτερο χώρο, αποτεφρώθηκε από πρόσφατες πυρκαγιές.
Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά): 
 • Εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων και συγκέντρωσής τους σε μικρότερη έκταση της τάξης των 4 στρεμμάτων (τελική έκταση). 
 • Εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του απορριμματικού αναγλύφου
 • Στρώση τελικής κάλυψης
 • Εκσκαφή τάφρου απορροής ομβρίων
 • Λοιπά έργα
Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Αυλώνας (συμπληρωματικά έργα)
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση της (β) περιοχής του ΧΑΔΑ Αυλώνα (Β’ φάση αποκατάστασης) αφορούν: 
 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου
 • Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης στην συνολική έκταση
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ.)
 -------
Στο τελικό στάδιο μπαίνουν οι τρεις από τους έξι διαγωνισμούς για τις Αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ της Αττικής και των νησιών, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ κατακύρωσε τα αποτελέσματά τους.
Συγκεκριμένα οριστικοί μειοδότες αναδείχθηκαν στα έργα Αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής (Βαρνάβα, Καλάμου, Γραμματικού, Αυλώνα), Νήσων Αττικής (Μεθάνων, Αγκιστρίου) και Σπετσών, συνολικού προϋπολογισμού 6,7  εκ. €, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
Για τα υπόλοιπα τρία έργα, δηλαδή για τις Αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ Νοτιοανατολικής Αττικής (Παλαιάς Φώκαιας, Καλυβίων), Κερατέας και Μεγάρων, αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου η αναβολή της συζήτησής τους, προκειμένου να διερευνηθούν νομικά ζητήματα που προέκυψαν εκ μέρους των εταιρειών.
Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνουν, σύμφωνα με τον ΕΣΔΝΑ, και οι εργασίες μεταφοράς στο εξωτερικό της συσσωρευμένης κατά την περίοδο 2002-2007 τέφρας του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Απορριμμάτων. Η σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Η δαπάνη ανέρχεται στις 700.000,00 € και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε ακόμη η μελέτη κοστολόγησης των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, «στην οποία φαίνεται η τεράστια επιβάρυνση του προϋπολογισμού του φορέα από χρέη και αντισταθμιστικά οφέλη».
Σημειώνεται πως η μελέτη θα ζητηθεί να παρουσιαστεί στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή για τα απορρίμματα, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις με τη συνδρομή της Κεντρικής Διοίκησης.
Ακόμη αποφασίστηκε ο ΕΔΣΝΑ να απευθυνθεί εκ νέου στα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για τα ζητήματα των χρεών του Συνδέσμου και των καταβολών των απαλλοτριώσεων που αφορούν σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Φυλής.  
Επίσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών περιστολής του κόστους θα ζητηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη ΔΕΗ ΔΕΗ-0,38% ΑΕ η παροχή μειωμένου τιμολογίου για τις εγκαταστάσεις που λειτουργεί ο Σύνδεσμος.

 Προκήρυξη Διαγωνισμού ΕΔΩ

Πηγή: 
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΕΔΣΝΑ: Πραγματοποιήθηκαν οι διαγωνισμοί για τις αποκαταστάσεις 11 ΧΑΔΑ στην Αττική και του Βαρνάβα.

ΧΑΔΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
Με τη συμμετοχή 75 ενδιαφερομένων εταιρειών πραγματοποιήθηκαν σήμερα από τον ΕΔΣΝΑ οι έξι διαγωνισμοί για τις αποκαταστάσεις 11 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Αττική και στα Νησιά....