Η προσχεδιασμένη διάλυση την Εθνικής μας οικονομίας
Το κλείσιμο των βιομηχανιών η εξαφάνιση της αγροτικής μας παραγωγής και οι επιδοτήσεις
Αυτό ήταν το «Σχέδιο»