Ποιος είναι ο Αφρικανός βασιλιάς που βαπτίστηκε Χριστιανός στο Άγιο Όρος
Νεώτερες πληροφορίες-Που έγινε η βάπτιση, ποιος ήταν ο ανάδοχος