Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποφάσεις Δήμου Μαραθώνα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποφάσεις Δήμου Μαραθώνα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΏΝΑ - ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την υποβολή εισήγησης προς τον Δήμαρχο, την Εκτελεστική και την Οικονομική Επιτροπή αναφορικά με την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των ανταποδοτικών και μη φόρων, τελών και δικαιωμάτων, την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, του σχεδίου του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Μαραθώνος για το 2015

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Περί διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη κατά σειρά των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ από την "Διαύγεια"

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι.:

1. Παππά Αναστασία
2. Θανασιάς Βάϊος
3. Σόμογλου Αλέξανδρος (από την πλειοψηφία)
4. Δρακοπούλου Σταυρούλα
και
5. Στεφανίδης Νικόλαος (από την μειοψηφία).
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

Περί διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη κατά σειρά των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθωνος


ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, οι κ.κ. δημοτικοί
σύμβουλοι.:
1. Ρείσογλου Αιμίλιος
2. Κοροβέσης Γεώργιος
3. Καλπακίδης Θεόδωρος (από την πλειοψηφία)
4. Δεληβοριάς Φώτιος
και
5. Χατζηγιάννης Νικόλαος (από την μειοψηφία).
Περισσότερα στην Πηγή: 
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..