Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Αδάμ Μεγαγιάννης: Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα.

Αρ. Απόφασης 668/2014
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ : «Αναφορικά με τον ορισμό εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Τον ορισμό του κ. Αδάμ Μεγαγιάννη του Βασιλείου ως εντεταλμένου δημοτικού
συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων που
άπτονται: