Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Δήμος Μαραθώνα 2011: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Interreg Med - Χρηματοδοτούμενα προγράμματα! Που πήγαν τα χρήματα....κ.Λουίζο???

ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΕ.
Δήμος Μαραθώνα: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Interreg Med
2bparks 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενημέρωση Πολιτών - Διαμόρφωση Κανόνων Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΕπέκταση του προγράμματος προστασίας των αδέσποτων ζώων που εφαρμόζεται ήδη στο Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος - Ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή των μαθητών (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», LIFE+, Civil Society Dialogue των υπό ένταξη χωρών πχ Τουρκία, Σερβία, Σκόπια, GRUNDTVIG, YOUTH & Ίδιοι Πόροι)

· Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων συμμετοχής των πολιτών σε δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ελέγχου περιβαλλοντικών θεμάτων
· Στήριξη του συλλόγου φίλων του περιβάλλοντος και ενεργοποίηση των πολιτών σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας
· Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και ενεργοποίηση των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη διαμόρφωση κανόνων συμπεριφοράς σε θέματα μείωσης των αστικών απορριμμάτων (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», LIFE+, Civil Society Dialogue των υπό ένταξη χωρών πχ Τουρκία, Σερβία, Σκόπια, Black Sea, SEE, MED & Ίδιοι Πόροι)
· Σύνταξη σχεδίου ευαισθητοποίησης πολιτών για τη μείωση των αστικών απορριμμάτων
· Καμπάνια για τη μείωση της χρήσης μη ανακυκλώσιμων υλικών - Μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας
· Εφαρμογή προγραμμάτων οικολογικής εκπαίδευσης μέσα στα σχολεία
ΑνακύκλωσηΣύνταξη μελέτης χωροθέτησης για την εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης σε περισσότερα σημεία του διευρυμένου Δήμου – Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού, μπαταριών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οργανικών υλικών (από λαϊκές αγορές, κατοικίες, αγροτικές μονάδες κλπ) και κομποστοποίησης σε επιλεγμένα σημεία – Έμφαση στην επέκταση των δραστηριοτήτων.
Προώθηση συνεργασιών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., ΑΦΗΣ Α.Ε., συνεργασία με όμορους Δήμους και δημιουργία διαδημοτικού φορέα ανακύκλωσης)
Ενίσχυση της υπηρεσίας με ανθρώπινο δυναμικό για τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠΕΣ για την εθελοντική συνεργασία Δήμων με άξονα την ανακύκλωση
Καθαριότητα & Διαχείριση Ογκωδών ΑντικειμένωνΕξέταση σκοπιμότητας για την κατασκευή και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος εγκατάστασης ημιυπόγειων κάδων – Ωρίμανση έργου (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων Ε.Π. 2007-2013)
Μελέτη χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων - Κατασκευή θυλάκων σε επιλεγμένα σημεία όλων των οικισμών – Ανασχεδιασμός υφιστάμενης κατάστασης (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι & ΣΑΤΑ)
Βελτίωση της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: INTERREG Ελλάδα – ΠΓΔΜ & Civil Society Dialogue των υπό ένταξη χωρών πχ: Τουρκία, Σερβία, Σκόπια)
· Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας ''Οργάνωση - βελτιστοποίηση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων''
· Ανάπτυξη του γραφείου παραπόνων πολιτών και καταγραφή αιτήσεων εξυπηρέτησης σε θέματα καθαριότητας και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων
· Αναθεώρηση των κανονιστικών διατάξεων του κανονισμού καθαριότητας για το σύνολο του Δήμου
· Βελτιστοποίηση και επέκταση προγράμματος πλυσίματος κάδων και οδικού δικτύου ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο
· Βελτιστοποίηση και επέκταση προγράμματος συλλογής ογκωδών αντικειμένων
Ενίσχυση της υπηρεσίας με ανθρώπινο δυναμικό για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε κάθε γειτονιά του νέου Δήμου
Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του γραφείου κίνησης και της υπηρεσίας καθαριότητας με την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων κοστολόγησης (ηλεκτρονική αποθήκη – παρακολούθηση χρεώσεων, υλικών και εξοπλισμού) (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση & ΣΑΤΑ)
Ανανέωση του λειτουργικού εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας για τις περιοχές (απορριμματοφόρα, δίκυκλα, σάρωθρα, πλυντήρια κάδων) –Χρηματοδότησης: ΥΠΕΣ - Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ & Ίδιοι Πόροι)
Προμήθεια αστικού εξοπλισμού καθαριότητας (νέοι κάδοι απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες) (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ)
Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων (φορτηγά ανατρεπόμενα, JCB, κλπ.) (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: ΥΠΕΣ - Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ & Ίδιοι Πόροι)
Καμία αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας - Διατήρηση στα υφιστάμενη επίπεδα ανά δημοτική περιφέρεια
Ποιότητα Περιβάλλοντος – Δράσεις Περιβαλλοντικής ΠροστασίαςΔημιουργία αποτεφρωτήρα νεκρών ζώων των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής - Προστασία των πολιτών από τις εστίες μόλυνσης (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: Ε.Π. LIFE+, INTERREG)
Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών και άλλων εντόμων σε όλους τους οικισμούς, με έμφαση στις σταυλικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και στις περιοχές πλησίον των όχθεων του Γαλλικού Ποταμού (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: ΥΠΕΣ – Πολιτική Προστασία & Ίδιοι πόροι)
Εξυγίανση όλων των περιοχών όπου υπάρχουν ανεξέλεγκτες ρίψεις μπαζών, απορριμμάτων, νεκρών ζώων, απονεκρωμένων υλικών των βιομηχανιών, κλπ. (ΧΑΔΑ) – Αποκατάστασή τους – Φύλαξή τους με την ενεργοποίηση της δημοτικής αστυνομίας για την αποφυγή της επανεμφάνισης αυτού του φαινομένου (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: ΥΠΕΣ – Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια & Ίδιοι πόροι)
Ανάπτυξη – επέκταση δημοτικού μηχανισμού για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων από τους ελαιοσυλλέκτες, λιποσυλλέκτες, κλπ. σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις των βιοτεχνικών πάρκων (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: ECO INNOVATION, INTELLIGENT ENERGY)
Μελέτη οριοθέτησης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αναβάθμισης των ρεμάτων και κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής - Πρόγραμμα αντιμετώπισης και ελέγχου της ρύπανσης των ποταμών, των ρεμάτων και του εδάφους (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: INTERREG, LIFE+, South East Europe, MED, CBC MED)
Οριοθέτηση και εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τον καθορισμό και την προστασία του συνολικού υδατικού συστήματος του Γαλλικού ποταμού από ρύπανση και υπεράντληση (περιλαμβάνει και τα παράπλευρα ρέματα σε όλη την περιοχή της κοιλάδας του ποταμού) - Διακοπή άντλησης από περιοχή Νάρες Γαλλικού και απαγόρευση ρίψης αποβλήτων κάθε είδους (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: INTERREG, LIFE+, South East Europe, MED, CBC MED)
Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Διαχειριστικού Σχεδίου για την προστασία, ανάδειξη και οικοανάπτυξη του ορεινού όγκου και του περιαστικού δάσους - Καθορισμός δραστηριοτήτων ήπιας αναψυχής & τουρισμού
(ρεματιάς Βαρνάβα κ.α)- Καθορισμός περιοχών για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας (αιολική, βιομάζα) - Καθορισμός έργων και υποδομών περιβαλλοντικής αναβάθμισης, αντιπυρικής προστασίας, αναδασώσεων, βελτίωσης βιοτόπων άγριας πανίδας  (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: INTERREG, LIFE+, South East Europe, MED, CBC MED)
Σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Ρεματιάς Βαρνάβα (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: INTERREG, LIFE+)
Σύνταξη συνολικού σχεδίου περιβαλλοντικής αναβάθμισης των περιοχών παραγωγικής χρήσης (καθορισμός Περιοχής Ανασυγκρότησης της Μεταποίησης) και λήψη μέτρων που θα περιλαμβάνουν έλεγχο της ρύπανσης από στερεά και υγρά απόβλητα, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης, της αισθητικής ρύπανσης μέσω ελέγχων, προγραμμάτων οργάνωσης και βελτίωσης των υποδομών των παραγωγικών δραστηριοτήτων - Δημιουργία διαδημοτικού εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος (Στόχος Προγράμματος Χρηματοδότησης: Ε.Π. Αν. Αττικής INTERREG, LIFE+)
Σύνταξη συνολικού σχεδίου περιβαλλοντικής αναβάθμισης περιοχών των εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής (καθορισμός Ζώνης Ανάπτυξης της Ζωικής Παραγωγής) και λήψη μέτρων που θα περιλαμβάνουν υποδομές αποχέτευσης, έλεγχο της ρύπανσης από στερεά και υγρά απόβλητα, κλπ.).
Δημιουργία υπηρεσίας περιβάλλοντος και ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό
Πηγή:
 Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.