Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Τι συμβαίνει στο Δήμο Μαραθώνα; Επιστολή ΒΟΜΒΑ!

Ο Επίτιμος Δημότης Μαραθώνος, Αθανάσιος Κριτσινέλης γνωστός για την προσφορά του στην δημιουργία του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου του Δήμου Μαραθώνα έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για το τι μέλει γενέσθαι στο Δήμο μετά τις παρατυπίες που υπέπεσαν στην αντίληψή του.

Διαβάστε την επιστολή του και βγάλτε τα συμπεράσματά σας...

Προς τον Δήμο Μαραθώνα
Υπόψη κ.κ.
Αιμιλίου Ρεΐσογλου
Βασιλείου Τσούπρα
Αδάμ Μεγαγιάννη
Θέμα: 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε
Σε συνέχεια της από 07/09/2017 επαναληπτικής 1ης Συνεδρίασης της με νέα σύνθεση Επιτροπής Διαβούλευσης και μετέχοντας για πρώτη φορά σε αυτή, διαπίστωσα με έκπληξη και λύπη τα εξής:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης, της Συνεδρίασης έπρεπε να προεδρεύσει ο Δήμαρχος ή με Απόφασή του, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου, ένας Αντιδήμαρχος. Αντ’ αυτών προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρεΐσογλου, ο οποίος σύμφωνα με τον Κανονισμό δύναται να παρευρίσκεται και μόνο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Προσήλθαν όμως οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών και Τεχνικών Έργων, οι οποίοι προϊούσης της συζήτησης έδωσαν εξηγήσεις στους συμβούλους, δημιουργούμενης έτσι της εντύπωσης ότι τηρούνται δημοκρατικές διαδικασίες.
Ο τύποις προεδρεύων κ. Ρεΐσογλου ξεκίνησε τη διαδικασία αναφέροντας ότι θέμα της συνεδρίασης είναι ο προσεχής προϋπολογισμός του Δήμου, αιτούμενος κατά σειρά έκαστος των συμβούλων να πει τις απόψεις του. Βέβαια σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθ. 4, παρ. 2, εδ. α) η συνεδρίαση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δήμο με θέμα όχι τον προϋπολογισμό, αλλά να συζητηθούν θέματα πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι ο πριν μία μέρα δημοσιευθείς προϋπολογισμός μέσω της ιστοσελίδας είναι προσχέδιο αυτού, τότε θα έπρεπε να συνοδεύεται από κάποια εισηγητική έκθεση με αντίστοιχο πρόγραμμα δράσης ώστε να αιτιολογούνται τα ποσά και οι αντίστοιχες δαπάνες και οι σύμβουλοι να συμφωνήσουν, συμπληρώσουν και πιθανόν να επεκτείνουν τις ανάγκες.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις υπάρχει τυπικό και ουσιαστικό θέμα παρατυπίας. Τυπικό μεν γιατί δεν υπήρχε Πρόεδρος να διευθύνει τη Συνεδρίαση και ουσιαστικό γιατί το θέμα που ετέθη για συζήτηση δεν είναι αυτό που επιβάλλει ο Κανονισμός.
Αντιλαμβάνεστε ότι μία απλή ένσταση ακυρώνει όλη την πολύωρη διαδικασία, αλλά αυτό δεν είναι στις προθέσεις μου.
Πρόθεσή μου είναι να σας γνωρίσω ότι εφόσον είμαι μέλος της Επιτροπής, να φροντίσουν οι αρμόδιοι να τηρούν τους επιβαλλόμενους τυπικούς και ουσιαστικούς κανόνες και να μη θεωρούν τους δημότες ως δεδομένους υποστηρικτές μιας «άρπα-κόλλα» διαδικασίας.
Πρόθεσή μου είναι να στιγματίσω την αδιαφορία του Δημάρχου ο οποίος αντί να έρθει στην Επιτροπή που είναι υποχρέωσή του, προτίμησε να πάει στη Θεσσαλονίκη για να βγει λάθρα φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό, όπως έχει πράξει πλειστάκις και για σοβαρότερα θέματα.
Πρόθεσή μου είναι να αξιοποιηθεί η τελεσθείσα συνεδρίαση, δηλαδή, επειδή εκτός τεσσάρων μελών που αναφέρθηκαν στο τι έπρεπε να συζητηθεί και ενός εξ αυτών να κάνει αναλυτική και ουσιαστική κριτική στο σχέδιο προϋπολογισμού, όλοι οι άλλοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα της περιοχής των και των φορέων που εκπροσωπούσαν. Όλα αυτά όμως που ελέχθησαν ήταν και σοβαρά και απαραίτητα, που καλό είναι να αναλυθούν από τις υπηρεσίες και τους αιρετούς παράγοντες, ώστε να συνταχθεί ένα σοβαρό, υπεύθυνο και τεκμηριωμένο προσχέδιο προϋπολογισμού και να συσταθεί νέα συνεδρίαση της Επιτροπής για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Στο πρόγραμμα κάθε Δήμου υφίστανται τρεις υποχρεώσεις: Οι αυτονόητες, οι ιδιαίτερες και τα οράματα.
Αυτονόητες υποχρεώσεις που ισχύουν σε όλους τους Δήμους, ήτοι:
 • Καθαριότητα
 • Οδικό δίκτυο, μονοδρομήσεις, οδοσημάνσεις, αντιπλημμυρικά έργα
 • Συγκοινωνία αστική, τοπική
 • Απορροή ομβρίων
 • Λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση σχολικών μονάδων
 • Κέντρα υγείας και περίθαλψης ευπαθών ομάδων
 • Κέντρα κοινωνικής πολιτικής
κλπ.
Ιδιαίτερες υποχρεώσεις που ισχύουν μόνο για το Δήμο μας, ήτοι:
 • Δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός
 • Τακτοποίηση μεγίστου θέματος ΧΥΤΑ Γραμματικού
 • Αξιοποίηση του, 22 χιλ. μήκους, θαυμάσιου αιγιαλού
 • Αξιοποίηση των ιστορικών χώρων, μοναδικών παγκοσμίως
 • Προστασία δασικών εκτάσεων
 • Τακτοποίηση της πολεοδομικής εκκρεμότητας περιοχής Ματίου
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών ένταξης στο σχέδιο πόλης 10 γειτονιών
 • Τακτοποίηση και νομιμοποίηση οργανωμένων οικισμών
 • Αξιοποίηση Μαραθωνίου δρόμου προς όφελος ξενοδοχειακών και λοιπών μονάδων φιλοξενίας και εστίασης
 • Τακτοποίηση και πολιτιστική εκμετάλλευση του εργοστασίου στη Νέα Μάκρη
κλπ.
Οράματα, ήτοι:
 • Παγκόσμια αναγνώριση Μαραθώνα, Μαραθωνίου δρόμου, Μουσείων
 • Τουριστική ανάπτυξη σε Ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο
 • Αξιοποίηση θρησκευτικού τουρισμού
 • Αξιοποίηση και μετατροπή Νέας Μάκρης και Μαραθώνα σε τουριστικά θέρετρα
 • Κατασκευή λιμενικών έργων προσέγγισης τουριστών υψηλού επιπέδου
 • Αθλητική ανέλιξη και δημιουργία προγραμμάτων αξιοποίησης της νεολαίας μας
κλπ.
Βέβαια όλα τα ανωτέρω και όσα ακόμη μπορούν να προστεθούν, προϋποθέτουν καλή και συνετή λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, αλλά αυτό στην παρούσα περίπτωση, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες πολλών αιρετών συμβούλων, είναι ανέφικτο γιατί λείπει ο κινητήριος μοχλός δύναμης που είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος μπορεί μεν να εξελέγη με 53% αλλά η πολιτεία του πλέον δείχνει ότι είναι ασυνεπής, αγενής και ανίκανος για το θεσμό που ηγείται και τον οποίο χρησιμοποιεί μόνο για τη δική του προβολή.
Με εκτίμηση
Αθανάσιος Κριτσινέλης
Επίτιμος Δημότης Μαραθώνος
Υ.Γ. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι δημόσιες, ως εκ τούτου και η παρούσα επιστολή δημοσιοποιείται.

Πηγή Τμήματος Ειδήσεων:
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.