Πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 2011, ο φωτογράφος Antoine Repessé σταμάτησε να πετάει όλες τις συσκευασίες και τα ανακυκλώσιμα αντικείμενα από το σπίτι του. Τέσσερα χρόνια αργότερα δημιούργησε το project #365 Unpacked καλώντας μας να ξανασκεφτούμε τον ρόλο μας σαν καταναλωτές.... Διαβάστε περισσότερα...στην Πηγή