Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟ ΜΑΡΘΩΝΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟ ΜΑΡΘΩΝΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό

Ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα για το 2012-2014 κατέθεσε η δημοτική αρχή και ενεκρίθη η πρώτη φάση του ομόφωνα στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο– Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στο marathon.gr

Δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό
Ένα μεγαλόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό που στις μέρες που ζούμε δείχνει ολοένα και δυσκολότερο να εφαρμοστεί οργάνωσε ο ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Στέλιος Κωνσταντούλας και κατέθεσε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο.

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ "ΠΛΗΒΕΙΟΙ" του ΒΑΡΝΑΒΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Κάτι λένε αλλά δεν  καταλαβαίνω. Μήπως ξέρει κανείς?
 "Ο δρόμος για την κόλαση είναι στημένος με καλές προθέσεις. Ο «Καλλικράτης» είναι εκείνο το σχέδιο νόμου που τακτοποιεί μεν ορισμένα θέματα, διαλύει όμως τις τοπικές κοινωνίες".
Οι πολίτες  των δύο  αυτών χωριών πληρώνουν -πάλι- τα λάθη και τις παραλήψεις αυτών που επί χρόνια διαχειρίστηκαν τον δημόσιο πλούτο δηλ. την τσέπη μας.

Συνέχεια .............ΕΔΩ

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΗΜΑ- αν το βρείτε τρυπήστε μου την μύτη!!!


Ψάξτε ΕΔΩ στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνα και βρέστε το τηλέφωνο της Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα. Άραγε υπάρχει? Αν το βρείτε σφυρίξτε μας....


ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ
22950 97367
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ
22950 97811
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
22950 97655
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22950 97219


«Υποχρεωτική ανάρτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ιστοσελίδες των φορέων του Δημοσίου Τομέα»Η Ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνα (http://site.marathon.gr/) ΔΕΝ αναφέρει πουθενά E-mails επικοινωνίας, Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λοιπών Υπηρεσιών. Μήπως θα πρέπει να εναρμονιστούμε?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ/Ν ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ/Ν
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ/ΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 21205
Ταχ. _/νση: Βασ. Σοφίας 15 Προς:
Βλ. Πίνακα Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX: 210-3393175
Πληροφορίες: Μ. Σαράκη
Τηλέφωνο: 2131313155
E – mail: ma.saraki@ydmed.go
v.gr
ΑΔΑ: 45ΒΔΧ-89Χ
ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική ανάρτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στις ιστοσελίδες των φορέων του Δημοσίου Τομέα»

Η διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου, των Ν.Π. και των Ο.Τ.Α., καθώς και μεταξύ αυτών και των φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) θεσμοθετήθηκε από 1/03/1999. Αν και στις μέρες μας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιείται ευρύτατα πλέον στην επικοινωνία μεταξύ των πολιτών/Ν.Π.Ι.Δ, η υπηρεσία μας γίνεται δέκτης παραπόνων από πολίτες και Ν.Π.Ι.Δ., σχετικά με τη δυσκολία τους να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δημοσίων
υπηρεσιών με τις οποίες επιθυμούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά.
 Έτσι, ενώ στους δικτυακούς τόπους πολλών δημοσίων υπηρεσιών υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και αριθμοί FAX, δεν υπάρχουν αντίστοιχα οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπαλλήλων ή, έστω, των υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου στους οποίους οι υπάλληλοι υπηρετούν ώστε ο πολίτης να μπορεί να απευθυνθεί σ’ αυτούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2
Με το άρθρο 5, παρ. 1 του Νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ138 Α΄-16/06/2011) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Άλλες Διατάξεις» καθιερώνεται η υποχρεωτική δημιουργία δικτυακού τόπου σε κάθε φορέα του δημοσίου, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθοριστούν μέσα στο προσεχές διάστημα με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο δικτυακός αυτός τόπος «οφείλει να παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα επικοινωνίας των φυσικών προσώπων και των Ν.Π.Ι.Δ. με τον φορέα του δημοσίου τομέα, ιδίως με τη διάθεση της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για τη διατύπωση των ερωτημάτων κάθε ενδιαφερομένου.
Με βάση την παραπάνω διάταξη, καθώς και τις αυξανόμενες καταγγελίες των πολιτών/Ν.Π.Ι.Δ., καλούνται όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα οι οποίοι διαθέτουν διαδικτυακό τόπο να αναρτήσουν άμεσα και σε εμφανές σημείο τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντιστοιχούν στους υπαλλήλους τους ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Διευθύνσεων/Τμημάτων τους ή εν ελλείψει αυτών τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας/ Πρωτοκόλλου, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες και τα Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Οι ηλεκτρονικές αυτές διευθύνσεις πρέπει να είναι οι υπηρεσιακές διευθύνσεις του κάθε φορέα (δηλαδή οι διευθύνσεις τις οποίες χορηγεί και διαχειρίζεται η υπηρεσία μηχανοργάνωσης του φορέα). Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη δημιουργηθεί υπηρεσιακός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φορείς που διαθέτουν διαδικτυακό τόπο, πρέπει οι εν λόγω φορείς να φροντίσουν για την άμεση δημιουργία του.
Η επικοινωνία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η οποία αφορά σε παροχή πληροφόρησης, σε διατύπωση ερωτημάτων από τους πολίτες και τις υπηρεσίες και σε απαντήσεις των υπηρεσιών στα ερωτήματα αυτά, έχει το πλεονέκτημα της αμεσότητας και ταχύτητας που παρέχει και η τηλεφωνική επικοινωνία, επιτρέποντας παράλληλα α) στις υπηρεσίες να παρέχουν πιο οργανωμένες και ολοκληρωμένες πληροφορίες στους πολίτες και τα Ν.Π.Ι.Δ. και β) στους πολίτες και τα Ν.Π.Ι.Δ. να λαμβάνουν πληροφορίες τις οποίες μπορούν να αποθηκεύσουν, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές όποτε αυτό χρειασθεί.
3 ΑΔΑ: 45ΒΔΧ-89Χ

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες διοικήσεις αντίστοιχα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της αρμοδιότητάς τους.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ

Πηγή: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%92%CE%94%CE%A7-89%CE%A7

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Νο1- ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Στον Δήμο Μαραθώνα η κατά νόμο πρωτοκόλληση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών δεν τηρούνται!From: Kyriakos Gkikas [mailto:kyriakosgkikas@gmail.com]
Sent: Wednesday, December 07, 2011 2:13 AM
To: kdaramaras@synigoros.gr
Cc: mikekatiaa@gmail.com
Subject: Fwd: Στον Δήμο Μαραθώνα η κατά νόμο πρωτοκόλληση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών δεν τηρείται!

Αγαπητέ Κύριε Δαραμάρα,
 Ακόμα αναμένουμε την απάντηση του Αξιότιμου κ. Δήμαρχου για τα απολογιστικά στοιχεία  της τέως Κοινότητας Γραμματικού.. 
Όπως και για πολλά άλλα ερωτήματα.
Να είστε καλά
Κυριάκος Γκίκας
-------------------- 
Δήμος Μαραθώνα
Κύριε Γκίκα,

Κατ’ αρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σχετικά με το αίτημα σας για την ηλεκτρονική αποστολή των απολογιστικών στοιχείων της τέως Κοινότητας Γραμματικού σας γνωρίζω τα εξής:Α) Τα απολογιστικά στοιχεία είναι σαφώς και ανά πάσα στιγμή στην απόλυτη διάθεση σας στο Κοινοτικό Κατάστημα του Γραμματικού και στην Ταμειακή Υπηρεσία του νέου Δήμου.
Έχει δοθεί ήδη εντολή συγκέντρωσης τους, ώστε να είναι ευχερής η δική σας πρόσβαση.Β) Ζητώ την κατανόηση σας, ότι ο σημερινός φόρτος εργασίας του Δήμου Μαραθώνα και ο όγκος δουλειάς που απαιτείται, δεν μας επιτρέπει την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος σας.         
Είμαι βέβαιος ότι έχουμε την κατανόηση σας                                                                             

Με εκτίμηση     
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος     
ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΛΟΥΙΖΟΣ
---------- Forwarded message ----------

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο <map@otenet.gr>
Date: 2011/12/6
Subject: Στον Δήμο Μαραθώνα η κατά νόμο πρωτοκόλληση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών δεν τηρείται!
To: ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ <dsmarath@otenet.gr>, ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ <mayor@marathon.gr>, ΛΟΥΙΖΟ ΙΟΡΔΑΝΗ <pressoffice@marathon.gr>
Cc: Kyriakos Gkikas <kyriakosgkikas@gmail.com>

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Κ.ΙΟΡΔΆΝΗ ΛΟΥΙΖΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
-        Άρθρο 14 του N. 2672/1998- ΦΕΚ 290/ Α΄
Από την εγκύκλιο 2.2.3 διαβάζουμε:
 ΘΕΜΑ: Καταχώρηση (πρωτοκόλληση), αρχειοθέτηση κλπ. εγγράφων μηνυμάτων που διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι αρκετές δημόσιες υπηρεσίες δεν καταχωρούν στο πρωτόκολλο, ηλεκτρονικό ή μη, ούτε αρχειοθετούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχονται σ΄αυτές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αξιοπιστία στην επικοινωνία τόσο μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών ν.π.δ.δ. και ο.τ.α., όσο και μεταξύ αυτών και των πολιτών, κρίνουμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η πρακτική αυτή δεν θα πρέπει να συνεχιστεί.