Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αδάμ Μεγαγιάννη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αδάμ Μεγαγιάννη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Θέμα: Πολιτική προστασία σε επίπεδο δημοτικής αρχής - Υποχρεώσεις Δήμου Μαραθώνα

Χωρίς σχόλια....... ετσι για την Ιστορία!!!

Αδάμ Μεγαγιάννης: Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα.

Αρ. Απόφασης 668/2014
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ : «Αναφορικά με τον ορισμό εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Τον ορισμό του κ. Αδάμ Μεγαγιάννη του Βασιλείου ως εντεταλμένου δημοτικού
συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων που
άπτονται: