Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αντιδήμαρχος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αντιδήμαρχος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αδάμ Μεγαγιάννης, νέος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Έργων του Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 18-05-2014,
Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,

Ο Γιώργος Ζούρος, νέος αντιδήμαρχος Δικτύων και Καθημερινότητας του Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 18-05-2014,
Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Παραιτήθηκε ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα Γιάννης Ζαγάρης; Ακολουθούν κι άλλοι....

Φωτογραφία του Γιάννης Κοντογεώργος.Την παραίτησή του, με αιχμές κατά του Δημάρχου Μαραθώνα κ. Ηλία Ψηνάκη, από την θέση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος κατέθεσε σήμερα το πρωί στο πρωτόκολο του Δήμου ο Γιάννης Ζαγάρης.
Περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενη ανάρτηση... Γιάννης Κοντογεώργος
Περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενη ανάρτηση...
---
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ -Αντιδήμαρχος Συντονισμού, Διοίκησης και Ανθρωπίνου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα αποφασίζει:
Τον ορισμό του κ. Θανασιά Βάιου του Θεοδώρου, δημοτικού συμβούλου της
πλειοψηφίας, ως αντιδημάρχου Συντονισμού, Διοίκησης και Ανθρωπίνου
Δυναμικού του Δήμου Μαραθώνος, χωρίς αντιμισθία, από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας έως και τις 28/02/2017.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Θανασιά είναι :
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ -Αντιδήμαρχος Συνοχής και Επιχειρηματικότητας

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα αποφασίζει:
 Τον ορισμό του κ. Τσίρκα Κωνσταντίνου του Κίμωνα, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως αντιδημάρχου Κοινωνικής Συνοχήςκαι Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μαραθώνος, χωρίς αντιμισθία, από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας έως και τις 28/02/2017.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ.Τσίρκα είναι :
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Έργων

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα αποφασίζει:
 Τον ορισμό του κ. Ρείσογλου Αιμίλιου του Σωκράτη, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Έργων του Δήμου Μαραθώνος, με αντιμισθία, από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας έως και τις 28/02/2017.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Ρείσογλου είναι :
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
Α.1. Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - Αντιδήμαρχος ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα αποφασίζει:

Τον ορισμό του κ. Ζαγάρη Ιωάννη του Σπυρίδωνος, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας,
ως αντιδημάρχου Δικτύων και Καθημερινότητας του Δήμου Μαραθώνος, με αντιμισθία, από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας έως και τις 28/02/2017.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Ζαγάρη είναι :