Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Καθήκοντα Αντ/ρχων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Καθήκοντα Αντ/ρχων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ για τις τοπικές Κοινότητες Βαρνάβα Γραμματικού.


Βιογραφικό με ένα κλικ επάνω στην Φωτογραφία
1.  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και εν γένει της εύρυθμης λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης για το Δήμο Μαραθώνος

2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητας των
θ)τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού αρμοδιότητας των

3. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα και των τοπικών κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)


Γεννήθηκε στo Αργυρό Ευβοίας και μεγάλωσε στη Νέα Μάκρη. Είναι κόρη του Νικολάου και της  Βασιλικής  Λόγου. Επί 35 χρόνια εργάσθηκα στο Δήμο Νέας Μάκρης ολοκληρώνοντας την υπηρεσία μου ως Υποδιευθύντρια του Δήμου. Τα τελευταία 15 χρόνια ήμουν Προϊσταμένη  Οικονομικών Υπηρεσιών ασκώντας παράλληλα και καθήκοντα Ληξιάρχου. Έχω παρακολουθήσει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δήμων. Είμαι παντρεμένη με τον Αντώνη Πατεράκη, συνταξιούχο του ΟΤΕ και έχω δυο παιδιά, την Ειρήνη και το Στέλιο. Η 35ετής εμπειρία μου στο Δήμο εκτιμώ ότι με βοηθούν να συνδράμω στην οργάνωση του νέου ενοποιημένου Καλλικράτειου Δήμου ώστε οι Δημότες να μπορούν να απολαμβάνουν  χωρίς ταλαιπωρία ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς.

Με Αρμοδιότητες:
  1. Οικονομικών θεμάτων του Δήμου Μαραθώνος,
  2. Διοικητικών θεμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης,
  3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου Μαραθώνος,
  4. Έλεγχο και εποπτεία Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μαραθώνος


 Βιογραφικό με ένα κλικ επάνω στην φωτογραφία

1. Διοικητικών θεμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα και των τοπικών κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 
- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού αρμοδιότητας της
- την τέλεση γάμων
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται  με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου για τη δημοτική κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα:
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα.
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα.
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητας των.

4. Τεχνικών έργων για τη δημοτική κοινότητα Μαραθώνα και στις τοπικές κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα και ιδίως:
- των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση
- τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης
- των αντλιοστασίων
- επίβλεψη και αποκατάσταση βλαβών
- των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων
 - Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου και πεζοδρομίων

5. ‘Έλεγχο και εποπτεία της αποθήκης του Δήμου Μαραθώνος