Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΔΣΝΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΔΣΝΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΔΣΝΑ που περιμένουν τα σχόλιά σας!

ΑΡΘΡΟ: 20 δράσεις προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος

20 δράσεις προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος
20 δράσεις προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με τον απολογισμό πεπραγμένων της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για το 2016. Ενδεικτικές δράσεις:
  1. Έγκριση αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής. Αλλάζει πλέον το νομικό πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, στη βάση του δημόσιου, αποκεντρωμένου χαρακτήρα, με έμφαση στις αρχές της εγγύτητας, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης καθώς και της αποσύνδεσης των μικρής κλίμακας μονάδων επεξεργασίας και των χώρων τελικής διάθεσης.