Γράφει ο Χρήστος Βαλκάνιος
Η Ελλάδα κατά την τρέχουσα περίοδο στάθηκε απέναντι σε ένα τεράστιο προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα, έδωσε τον αγώνα ολομόναχη με τους Ευρωπαίους οχυρωμένους πίσω από το Δουβλίνο ΙΙ. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι σαν χώρα διακριθήκαμε για την οργάνωση μας στο θέμα, αλλά δικαιωθήκαμε όταν φωνάζαμε ότι δεν είναι Ελληνικό αλλά Ευρωπαϊκό πρόβλημα. Σήμερα η Διεθνής Αμνηστία δίνει διάσταση Πανευρωπαϊκής κρίσης στην εισροή μεταναστών στα ελληνικά νησιά.