Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δήμος Μαραθώνος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δήμος Μαραθώνος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

8η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/3/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου όπου πρόκειται να τοποθετηθούν σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, στην 11η συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 30-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Περί λήψης απόφασης περί φιλοξενίας προσφύγων στην Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα. (Ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης).

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Δυμβουλίου Δήμου Μαραθώνος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 (παρ.10) και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 27-2-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Υπενθυμίζουμε και ζητούμε την αμεση εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και την επιβολή προστίμων από το Δήμο Μαραθώνα.
Το 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαραθώνα, αποφάσισε ομόφωνα  και ενέκρινε τον κανονισμό καθαριότητας του ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251-2011 Δ.Σ Πρακτικό της με αριθμό 12/22-6/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος.
 Ένας πολύ σημαντικός κανονισμός που όμως δυστυχώς, δεν εφαρμόζεται.

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

ΒΑΡΝΑΒΑΣ -ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ : Ενα μήνυμα για πολλούς αποδέκτες....

Το θέμα έχει ήδη αναλάβει ο Νέος Δήμαρχος Μαραθώνα κ. Ηλίας Ψηνάκης, όπως και η νέα πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κα Χαρ. Ασημακοπούλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΘΕΜΑ : «Αναφορικά με τον ορισμό εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις της περίπτωσης Iτης παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος Αναφορικά με τον ορισμό ομάδας διοίκησης έργου

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την συνεχή υποβολή προτάσεων και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου για την ορθή, εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα του αυτοτελούς γραφείου Δημάρχου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της διοίκησης για την άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
Μέλη :