Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ορισμός ομάδας διοίκησης έργου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ορισμός ομάδας διοίκησης έργου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος Αναφορικά με τον ορισμό ομάδας διοίκησης έργου

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την συνεχή υποβολή προτάσεων και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου για την ορθή, εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα του αυτοτελούς γραφείου Δημάρχου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της διοίκησης για την άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
Μέλη :