Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ομάδα διοίκησης έργου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ομάδα διοίκησης έργου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την συνεχή υποβολή προτάσεων και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου για την ορθή, εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα του αυτοτελούς γραφείου Δημάρχου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της διοίκησης για την άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.