Την αύξηση του ορίου χρήσης του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας (ELA), στα 65 δισ. ευρώ, αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά από έκτακτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα το εκτελεστικό συμβούλιο.


Την απόφαση επιβεβαίωσαν στελέχη της ΕΚΤ στο πρακτορείο Reuters, ενώ την Τετάρτη, στις 16 Φεβρουαρίου, είναι η τακτική συνεδρίαση του οργάνου, προκειμένου να αποφασίσει επί της ανανέωσης ή μη της χρήσης του ELA από τις ελληνικές τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 11 Φεβρουαρίου τα ελληνικά χρεόγραφα δεν είναι αποδεκτά στις πράξεις παροχής ρευστότητας της ΕΚΤ ως εγγυήσεις, με αποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να κάνουν χρήση του μηχανισμού ELA για την κάλυψη των αναγκών τους.